Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

FAQ

Tip: Als je een reservering (vakantiegeld, vakantie-uren of verlof) wilt opnemen, kies dan een week waarin je minder dan 40 uur hebt gewerkt. Kom je boven de 40 uur aan gewerkte uren en reserveringen, dan betaal je meer belasting en houd je dus minder over.

Veelgestelde vragen

Het portaal kun je openen via de browser via: my.jobboost.nl

Stap 1: Log je voor de eerste keer in? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’.

Stap 2: Vul dan je mailadres in en je ontvangt een mail waarbij je een wachtwoord kunt creëren

Stap 3: Hierna kun je met je mailadres en jouw gekozen wachtwoord inloggen

Stap 4: Geen mail gekregen? Bekijk dan je ongewenste map

Stap 1: Klik op ‘uren registratie’

Stap 2: Klik op de dag waarop je hebt gewerkt

Stap 3: Klik op +

Stap 4: Kies voor ‘gewerkte uren’

Stap 5: Vul je starttijd, eindtijd en pauze in

Stap 6: Klik op het vinkje

Stap 7: Heb je recht op km vergoeding omdat je met de auto of scooter bent gegaan? Klik dan op het plusje (ov-kosten zijn ergens anders)

Stap 8: Kies voor ‘KM’

Stap 9: Vul het aantal km’s in

Stap 10: Klik op het vinkje

Stap 11: Als je dezelfde uren (en km’s) ook op andere dagen gemaakt hebt, kan je deze kopiëren 

Als je alle uren & km’s hebt toegevoegd, klik je op ‘inleveren’

 

Stap 1: Klik op de dag waarop je km’s hebt gemaakt

Stap 2: Vul eerst je gewerkte uren in

Stap 3: Klik hierna op +

Stap 4: Kies voor ‘KM’

Stap 5: Vul je aantal km’s in

Stap 6: Klik op het vinkje

Als je alle uren & km’s hebt toegevoegd, klik je op ‘inleveren’

Stap 1: Klik op ‘declaraties’

Stap 2: Klik op +

Stap 3: Vul de datum in (als je de reiskosten voor de hele week wil toevoegen, vul dan de datum van de dag in dat je het declareert)

Stap 4: Vul het project in

Stap 5: Vul het bedrag in met een eventuele omschrijving

Stap 6: Voeg je declaratieoverzicht toe

Klik op inleveren

Je maakt een declaratieoverzicht van je reiskosten via je OV-reishistorie. Zo maak je een declaratieoverzicht:

Stap 1: Ga naar www.ov-chipkaart.nl

Stap 2: Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 3: Ga naar Mijn OV-reishistorie

Stap 4: Kies de OV-chipkaart waar je transacties van wilt zien

Stap 5: Kies de periode waarover je transacties wilt zien.

Stap 6: Vink de transacties aan die je terug wilt zien in je declaratieoverzicht. Je doet dit door de vakjes onder het woord ‘declareren’ aan te klikken.

Stap 7: Je check-uit-transacties zijn standaard aangevinkt. Je kunt deze natuurlijk ook uitvinken. 

Stap 8: Klik daarna op de knop ‘Maak declaratieoverzicht’ rechtsboven je overzicht

Stap 9: De geselecteerde transacties worden getoond als ‘OV-reishistorie declaratie’

Stap 10: Klik op de knop ‘Download pdf’ of ‘Download csv’ rechtsboven je getoonde geselecteerde transacties

Je declaratieoverzicht wordt aangemaakt. Je kunt dit overzicht openen of opslaan.

Stap 1: Klik op ‘declaraties’

Stap 2: Klik op +

Stap 3: Vul de datum in van de dag die op je kaartje staat

Stap 4: Vul het project in

Stap 5: Vul het bedrag in

Stap 6: Voeg een foto van je kaartje toe

Klik op inleveren

  • Wanneer je op je persoonlijke OV-chipkaart op rekening reist kun je via Mijn NS je reishistorie inzien en declareren.  Log in op Mijn NS.

    Stap 1: ga naar Mijn Reizen

    Stap 2: Je kunt hier de periode invullen die je nodig hebt en de reizen selecteren die je wilt declareren

  • Stap 3: Druk vervolgens op download om je declaratieoverzicht te downloaden.

  • Stap 4: Klik onderaan bij Download overzicht op (aantal) declaraties die je hebt geselecteerd en zorg dat je hebt gekozen voor PDF.

Stap 1: Klik op ‘uren registratie’

Stap 2: Ga naar de dag waar je verlof wil opnemen

Stap 3: Klik op +

Stap 4: Kies voor ‘verlof’

Stap 5: Vul in hoeveel uur verlof je wil opnemen

Klik op het vinkje

Als je hebt aangegeven dat je jouw salaris per vier weken wilt ontvangen, kun je in het onderstaande schema zien in welke week je de uitbetaling kunt verwachten.

Let op: Als je maandelijks betaald krijgt, ontvang je 12 keer per jaar salaris. Bij een betaling per vier weken ontvang je echter 13 keer per jaar salaris. Het totale jaarbedrag blijft hetzelfde, maar het wordt verdeeld over 13 delen in plaats van 12. Stel dat je netto €2.000 per maand verdient. Je netto jaarsalaris is dan €2.000 x 12 = €24.000. Als je per vier weken wordt betaald, ontvang je dus €24.000 / 13 = €1.846 per vier weken. Het netto jaarsalaris wordt eenvoudigweg gedeeld door 13 in plaats van door 12.

  • Je kunt je opgebouwde vakantiegeld alleen laten uitbetalen wanneer je minimaal 7 dagen verlof opneemt. Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over hoe je verlof kunt aanvragen. Het is ook goed om te weten dat je vakantiegeld automatisch wordt uitbetaald wanneer je uit dienst gaat. Dit proces duurt meestal 3-4 weken. Als geen van de bovenstaande situaties van toepassing is, wordt je vakantiegeld uitgekeerd tijdens de jaarlijkse verloning in het begin van juni.

Contract

Een uitzendovereenkomst is de overeenkomst tussen JobBoost en de uitzendkracht. In een plaatsingscontract staat de informatie die is afgesproken met betrekking tot de plaatsing bij de klant. Hier vind je bijvoorbeeld het uurloon, de functie, de einddatum van de plaatsing, etc. 

Je ontvangt van ons een e-mail met daarin de documenten die je moet ondertekenen. Na het openen van de mail klik je op de knop ‘Onderteken document’. Deze knop verwijst je door naar het arbeidscontract die je na het lezen onderaan de pagina kunt tekenen. Als je klikt op het grijze vak met ‘Handtekening’ kun je vervolgens je handtekening kiezen of zelf toevoegen. Zodra alles goed staat, klik je op ‘opslaan’ en vervolgens op ‘Ondertekenen’. Hierna dien je akkoord te geven op de voorwaarden door het vakje aan te kruisen en een laatste keer op ‘Ondertekenen’ te klikken. Je hebt nu het contract succesvol ondertekent!

Bij JobBoost werk je volgens een fasensysteem dat bepaalt hoeveel rechten je hebt (bijvoorbeeld of je doorbetaald krijgt wanneer je niet kunt werken). Hoe langer je via ons werkt, hoe meer rechten je opbouwt. 

Er zijn drie fasen: fase 1/2, fase 3 en fase 4. Elke fase staat voor een bepaald aantal maanden dat je via Jobboost werkt en dus welke rechten je hebt. In de CAO voor uitzendkrachten (NBBU) kun je daarover alle informatie vinden.

Als je minimaal 21 jaar bent, dan bouw je vanaf de eerste werkdag pensioen op. Ben je jonger dan 21 jaar, dan bouw je nog geen pensioen op. Bouw jij al pensioen op? Dan val je bij JobBoost in de plusregeling. Wij nemen van de pensioenpremie twee derde deel voor onze rekening. Jij draagt zelf een derde deel bij. Hoeveel dat precies is, zie je op je loonstrook.

De inlenersbeloning krijg je als je bij een bedrijf gaat werken als uitzendkracht. Dit betekent dat je recht hebt op dezelfde vergoedingen als iemand die in vaste dienst is en hetzelfde werk doet. Denk aan loon, toeslagen, kostenvergoeding, loonsverhoging en arbeidsduurverkorting. Meer weten? Check hier de website van NBBU voor een uitgebreide uitleg. 

Ziekte

Meld je in ieder geval uiterlijk een half uur voor aanvang van de werkzaamheden af bij je opdrachtgever en uiterlijk voor 10.00 uur bij JobBoost. Mochten hierover andere afspraken zijn gemaakt dan zijn deze leidend. Word je tijdens het werken ziek? Meld dat dan bij jouw direct leidinggevende en vervolgens bij jouw contactpersoon van JobBoost. Een ziekmelding doe je telefonisch. We hebben graag persoonlijk contact met je over jouw ziekmelding. 

Wanneer je ziek wordt, is de eerste ziektedag voor eigen rekening en wordt dit beschouwd als een wachtdag. Daarna betaalt JobBoost 90% van je loon door, gebaseerd op de verwachte minimale uren in het eerste jaar van ziekte. In het tweede ziektejaar wordt dit percentage verlaagd naar 80%.

Ben je nog ziek en eindigt je contract? Dan ga je meestal ziek uit dienst. Jouw contactpersoon kan je dan vertellen wat dat voor jou betekent. 

JobBoost kijkt naar wat iemand nog wel kan. Daar zetten wij ons dan ook volledig voor in. Van jou verwachten we dat jij er alles aan doet om weer zo snel mogelijk je werk te kunnen hervatten.  

Het is belangrijk dat je bereikbaar bent. Ben je telefonisch niet goed bereikbaar of houd je je niet aan de gemaakte afspraken? Dan kan dit gevolgen hebben voor jouw loondoorbetaling tijdens ziekte.  

Verblijf je op een ander adres, bijvoorbeeld een zorgadres, laat dit dan weten aan ons. We gaan er van uit dat de (adres)gegevens die bij ons bekend zijn op jouw persoonlijke pagina correct zijn en het is jouw verantwoordelijkheid om deze te wijzigen wanneer nodig. 

Privacy

Bij JobBoost vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen. 

In de privacyverklaring op onze website leggen wij je precies uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Is er iets niet duidelijk of wil je een verzoek doen om je privacy rechten uit te oefenen? Neem dan contact met ons op via mail@jobboost.nl

Neem dan contact met ons op via mail@jobboost.nl

Komen we na overleg niet op één lijn? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving. 

Discriminatie

Voel jij je gediscrimineerd op je nieuwe baan? Meld dit dan direct bij je contactpersoon van JobBoost. Wij zullen dan in gesprek gaan met de opdrachtgever. 

 

 

Zoek naar vacature of op steekwoord
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages